Aksjeselskap

I Norge finnes det visse krav før du kan sette i gang et aksjeselskap. Først og fremst må alle deltakere ha et norsk personnummer, eller noe som heter D-nummer. Alle må også være myndige og over 18 år, og selskapet må etableres på en norsk adresse. Da blir du underlagt norsk skattelov, som naturligvis er en viktig del. 

Et aksjeselskap skal bestå av et styre, som velges av generalforsamlingen. Styret velger også daglig leder, som er den som holder orden og oversikt over økonomien til selskapet. Der får styrelederen naturligvis også hjelp av en regnskapsfører, som er utdannet for en slik type jobb.

Hvordan man starter et aksjeselskap

Det er faktisk ikke sånn at man kan bare sette i gang, for man må først og fremst ha 30 000 kroner for å dekke det lovbestemte kapitalkravet. Det skal være et beløp som enten kommer i norske kroner, eller i noe som heter apportinnskudd, noe som innebærer at man gjør et innskudd av noe som har samme verdi. Igjen spiller en regnskapsfører eller revisor en rolle, i at han skal bekrefte at det korrekte beløpet er betalt. 

Det er også en rekke andre krav man må oppfylle, blant annet at man må gi informasjon om stifterne av aksjeselskapet og hvor stor del de har av aksjekapitalen. Andre detaljer som selskapets vedtekter valg av styre og om de har revisor må også utarbeides, og alt skal settes på et stiftelsesdokument. 

Eierne av et aksjeselskap har ikke et personlig ansvar for gjeld som er påsatt selskapet, eller som skulle skje gjennom selskapets eksistens. De har kun ansvar for den aksjekapital som de selv har satt inn. Det er viktig også å vite at et aksjeselskap ikke kan børsnoteres, det er det bare allmennaksjeselskap som kan gjøre. 

Visse forskjeller på AS og ASA

Som nevnt så kan kun allmennaksjeselskap, eller ASA, børsnoteres. For et ASA er en selskapstype som har stor aksjespredning, og kan også rette emisjon mot allmennheten, noe et AS ikke kan gjøre. Det betyr enklere sagt utstedelse av verdipapir for ASA, som for eksempel aksjer, som alle kan kjøpe. 

Uansett hva slags selskap det er snakk om har begge regnskapsplikt og at de dermed må, har en plikt, til å føre regnskap etter bokføringsloven. Store selskap ansetter ofte egne revisorer og regnskapsførere, mens de litt mindre ofte gir slike oppgaver ut i oppdrag. Det kommer mye an på størrelsen til selskapet, egentlig.

Velg en regnskapsfører i ditt område:

Det kan være lurt å velge en regnskapsfører nær deg selv.

Spesielt hvis du for eksempel har fysiske dokumenter som du enten må levere eller har hentet fra regnskapsføreren.

Avhengig av hvilket forhold du vil ha med regnskapsføreren din, kan det også være hyggelig at han / hun er nær hvis du vil svinge forbi for en kopp kaffe, og snakke noen ting gjennom, eller bare si hei.

Imidlertid kan mange oppgaver gjøres pr. telefon, post, og hvis eksperten du foretrekker bor i den andre enden av landet, kan du kommunisere via. post og telefon.

Regnskapsfører i Oslo

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Bergen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Stavanger

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Tromsø

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Drammen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Ålesund

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Kristiansand

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Hamar

Finn den rette regnskapsfører

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her