Bruttonasjonalprodukt

BNP, eller bruttonasjonalprodukt, er noe vi lærte om på skolen, men med mindre du var interessert i økonomi var det mange som glemte det ganske raskt. Og det er synd, fordi BNP forteller mye om en nasjons økonomi og hvor stor produksjon det har. BNP er et begrep som prater om verdiskapningen i et land, og da har man ulike ledd i et regnestykke for å komme frem til resultatet. 

Blant annet ser man på både offentlig og privat konsumering av både varer og tjenester. Altså på hvor stor kjøpskraft det finnes i befolkningen og i det offentlige. Man ser også på bruttoinvestering i realkapital, altså ting som faste eiendommer osv. Til slutt ser man også på verdien av både import og eksport av varer og tjenester til og fra utlandet.

Det er klart, dette er tall allmennheten ikke har tilganger til, men det er allikevel et utrolig viktig aspekt for å finne ut av hvor sterk økonomi et land har. 

BNP per innbygger

Men kanskje noe som er enda mer forklarende og veiledende er BNP per innbygger. Da fordeler man et lands BNP på antallet innbyggere. Deler man landets BNP med antall innbyggere finner man et tall som er enda bedre passet for å fortelle om den gjennomsnittlige verdiskapningen per innbygger. Det forklarer også velstanden, altså hvor mye penger per innbygger har, teoretisk sett, når det kommer til BNP.

Ser man bare på BNP så har land som Vietnam et høyere bruttonasjonalprodukt, mye fordi det er nesten 100 millioner innbyggere i landet, men deler man det på per innbygger blir tallet veldig annerledes. Om du er interessert i økonomi bør dette interessere!

Velg en regnskapsfører i ditt område:

Det kan være lurt å velge en regnskapsfører nær deg selv.

Spesielt hvis du for eksempel har fysiske dokumenter som du enten må levere eller har hentet fra regnskapsføreren.

Avhengig av hvilket forhold du vil ha med regnskapsføreren din, kan det også være hyggelig at han / hun er nær hvis du vil svinge forbi for en kopp kaffe, og snakke noen ting gjennom, eller bare si hei.

Imidlertid kan mange oppgaver gjøres pr. telefon, post, og hvis eksperten du foretrekker bor i den andre enden av landet, kan du kommunisere via. post og telefon.

Regnskapsfører i Oslo

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Bergen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Stavanger

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Tromsø

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Drammen

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Ålesund

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Kristiansand

Finn den rette regnskapsfører

Regnskapsfører i Hamar

Finn den rette regnskapsfører

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her