Retningslinjer for personopplysninger:

 

 

Personopplysningspolicy for salg

Som en del av vår virksomhet samler og behandler Revimatch visse personlige data for bruk i vår salgsprosess, spesielt knyttet til følgende personer:

Salgsprosess

Privatkunder • Bedriftskunder • Nettstedsbesøkende • Regnskapsførere og bokførere •

Denne policyen beskriver hvordan Revimatch samler inn personlige data, for hvilket formål disse personopplysningene brukes og hvordan revimatch behandler slike data.

Denne policyen inneholder lovpålagt informasjon om behandling av personopplysninger til Revimatch. Hvis du som privatkunder, bedriftskunder, besøkende på nettstedet, revisorer og regnskapsførere har spørsmål om behandlingen av dataene dine, eller hvis du ønsker å håndheve dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, kan du kontakte Revimatch ved å bruke kontaktinformasjonen i denne policyen. Du kan også finne informasjon om rettighetene dine i denne policyen som er registrert i denne personopplysningspolicyen.

Innsamling av data

Revimatch samler inn personlige data relatert til private kunder, bedriftskunder, besøkende på nettstedet, revisorer og regnskapsførere. Disse personopplysningene er kategorisert som: For private kunder

E-post • Navn • Telefonnummer • Adresser • Online identifikator / informasjonskapsler •

For bedriftskunder

E-post • Navn • Telefonnummer • Adresser • Online identifikator / informasjonskapsler •

For besøkende på nettstedet

Online identifikator / informasjonskapsler •

For regnskapsførere og regnskapsførere

E-post • Navn • Telefonnummer • Adresser •

Revimatch samler inn data direkte fra den registrerte personen via: E-post, telefon, chat, skjema på nettstedet, via nettstedet, Bisnode, brev

Hvis data er samlet inn med samtykke fra den registrerte personen / deg, kan samtykke trekkes tilbake. Hvis du bruker samtykke for behandlingen, kan du her oppgi hvordan slikt samtykke kan tilbakekalles av de registrerte. Hvis du ikke bruker samtykke, lar du dette feltet være tomt. Hvis et samtykke trekkes tilbake, stoppes all fremtidig behandling av personopplysningene som omfattes av samtykke. Revimatch samler også inn data indirekte fra forretningsforbindelser og andre eksterne kilder. Informasjon samlet inn fra andre enn den registrerte personen / deg er:

For bedriftskunder

Navn • Telefonnummer •

For regnskapsførere og regnskapsførere

E-post • Navn • Telefonnummer • Adresser •

Revimatch samler inn data fra følgende kilder: For bedriftskunder

Bisnode •

For regnskapsførere og regnskapsførere

Bisnode •

Formålet med behandlingen av personopplysninger

revimatch samler inn og behandler personopplysninger med det formål; For private kunder

Salg av varer og tjenester til kunder • Salg • Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt •

For bedriftskunder

Salg av varer og tjenester til kunder • Salg • Kjøp av varer eller tjenester • Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt •

For besøkende på nettstedet

Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt •

For regnskapsførere og regnskapsførere

Salg av varer og tjenester til kunder • Kjøp av varer eller tjenester • Salg •

Hvis formålet med selskapets behandling av personopplysninger endres, vil dette bli kommunisert til de registrerte / deg før et slikt endret formål trer i kraft. Slik kommunikasjon vil oftest bestå av en oppdatering av denne policyen.

Sletting av personopplysninger

revimatch behandler personopplysninger for følgende personer Privatkunder, forretningskunder, besøkende på nettstedet, revisorer og regnskapsførere så lenge det er relevant for det formålet dataene ble samlet inn for. Personopplysninger slettes når formålet med behandlingen er fullført. Spesielt betyr dette at personopplysninger lagres og behandles i følgende perioder; For privatkunder, salg av varer og tjenester til kunder

E-post: 5 år etter nylig aktivitet • Navn: •

For privatkunder, salg

Navn: •

For private kunder, statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt

Telefonnummer: Blir ikke slettet • Adresser: Blir ikke slettet • Online identifikator / informasjonskapsler: 3 år etter henting •

For bedriftskunder, salg av varer og tjenester til kunder

E-post: Blir ikke slettet • Navn: Blir ikke slettet • Telefonnummer: Blir ikke slettet • Adresser: Blir ikke slettet •

For bedriftskunder, salg

E-post: Blir ikke slettet • Navn: Blir ikke slettet • Telefonnummer: Blir ikke slettet •

Adresser: Ikke slettet •

For bedriftskunder, kjøp av varer eller tjenester

Navn: Blir ikke slettet • Adresser: Blir ikke slettet •

For bedriftskunder, statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt

Adresser: • Online identifikator / informasjonskapsler: 3 år etter henting •

For besøkende på nettstedet, statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt

Online identifikator / informasjonskapsler: 3 år etter henting •

For regnskapsførere og regnskapsførere, salg av varer og tjenester til kunder

E-post: 5 år etter siste aktivitet • Navn: 5 år etter siste aktivitet • Telefonnummer: 5 år etter siste aktivitet • Adresser: 5 år etter siste aktivitet •

For regnskapsførere og bokførere, innkjøp av varer eller tjenester

E-post: 5 år etter nylig aktivitet •

For regnskapsførere og regnskapsførere, salg

Telefonnummer: 5 år etter siste aktivitet • Adresser: 5 år etter siste aktivitet •

 

Bruk av databehandlere

revimatch bruker leverandører og partnere i forbindelse med behandling av personopplysninger. Slike “databehandlere” behandler data utelukkende i samsvar med revimatch-instruksjoner. revimatch bruker følgende databehandlere i forbindelse med de ovennevnte formålene med behandling av personopplysninger.

Outlook • Analyser meg • Google •

økonomisk • Adversus • datalønn • Likvid •

Overføringer fra tredjeland

revimatch bruker en databehandler lokalisert i land utenfor EU. Disse databehandlerne er:

Outlook •

revimatch har iverksatt tiltak for å sikre at enhver databehandler utenfor EU har tatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å sikre dine personlige data. Her kan du spesifisere sikkerhetstiltak eller avtaler som er inngått for å sikre data behandlet av databehandleren i land utenfor EU. (For eksempel kan EU-US Privacy Shield være relevant for visse amerikanske selskaper)

Overføring av personopplysninger

revimatch overfører i noen tilfeller personopplysninger til tredjeparter. For private kunder

Salg av varer og tjenester til kunder: Ingen • Salg: Ingen • Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt: Ingen •

For bedriftskunder

Salg av varer og tjenester til kunder: Ingen • Salg: Ingen • Kjøp av varer eller tjenester: Ingen • Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt: Ingen •

For besøkende på nettstedet

Statistisk informasjon for å optimalisere nettstedet vårt: Ingen •

For regnskapsførere og regnskapsførere

Salg av varer og tjenester til kunder: Ingen • Kjøp av varer eller tjenester: Ingen • Salg: Ingen •

I tillegg til partene nevnt ovenfor, blir personopplysninger kun avslørt i tilfeller der revimatch er påkrevd for å gjøre det i henhold til lov, inkludert overholdelse av personopplysningsforordningen og andre landsspesifikke lover om personvern.

Den registreredes rettigheter

I henhold til personopplysningsloven og EUs personopplysningsforordning har den registrerte personen (“du”) visse rettigheter angående revimatchs innsamlede personopplysninger om personen. Disse rettighetene er:

Rett til tilgang – Du har, under visse betingelser, rett til å få tilgang til dataene som revimatch lagrer om din person

Rett til å korrigere data – Du har rett til å rette feil eller mangler i dataene som revimatch behandler om deg

Rett til å slette – Du har, under visse betingelser, rett til å slette personlig informasjon om personen din. Vær oppmerksom på at mest lovlig behandling av personopplysninger ikke dekkes av denne retten. Hvis du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan du trekke tilbake samtykket ditt og derved slette relaterte data.

Rett til begrenset behandling – I visse tilfeller har du rett til å stanse behandlingen av dine personlige data. Dette vil gjelde hvis det stilles spørsmålstegn ved nøyaktigheten av data hvis du vil ha en kopi av ulovlig behandlede data og dermed ikke vil at den skal slettes, hvis du trenger lengre lagring av data enn revimatchs formål tilsier, eller hvis du bestrider selskapets rett til å behandle dine en slik tvist avgjøres ikke.

Rett til dataportabilitet – Du har i visse tilfeller rett til å motta de personopplysningene som revimatch har samlet om din person i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, hvis du vil overføre dine personlige data til en annen behandlingsansvarlig

Rett til innsigelse – Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du motsetter deg behandlingen av dine data, blir disse ikke lenger behandlet, med mindre det er viktige legitime grunner til dette, eller behandlingen er nødvendig for å avgjøre eller forsvare et juridisk krav. Hvis dataene dine blir behandlet for direkte markedsføringsformål, kan du når som helst protestere mot det, noe som betyr at slik behandling vil bli stoppet.

Utøvelse av rettigheter

Disse rettighetene følger av EUs personopplysningsforordning og / eller lokal lovgivning. Disse rettighetene er ikke absolutte rettigheter, men rettigheter du kan utøve avhengig av hvordan personopplysninger blir behandlet av revimatch.

Hvis du ønsker å utøve de ovennevnte rettighetene, kan du kontakte via revimatchs kontaktperson eller DPO ved å bruke kontaktinformasjonen i denne policyen.

revimatch vil vurdere de enkelte henvendelsene så snart som mulig.

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger til en ekstern myndighet, må slike klager sendes til tilsynsmyndigheten i hjemlandet ditt i EU. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske avgjørelser og profilering

revimatch kan bruke registrerte personopplysninger til profilering eller som utgangspunkt for automatiske beslutninger. Hvis dette er tilfelle, vil disse dataene bli spesifisert nedenfor.

Dataene som brukes til automatiske beslutninger er som følger: Hvis du behandler personopplysninger for bruk i automatisk behandling, kan du oppgi personopplysningstypene her

Dataene som er lagret og brukt på grunnlag av profilering er som følger: For private kunder

Navn •

Hvis du ikke ønsker å bli gjenstand for automatiske beslutninger og / eller profilering, kan du kontakte revimatchs kontaktperson, jf. Denne policyen med ønske om menneskelig inngripen, for å bestride de automatiske beslutningene og / eller profileringen.

Sikkerhet

Sikkerheten til dine personlige data er viktig for oss. Vi følger lignende standarder for å beskytte personopplysningene som håndteres av oss i samsvar med risikoen knyttet til slike data og vår behandling av dem. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til dine personlige data, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen i denne policyen.

Revimatch AS Data Protection Officer (DPO) revimatch har ingen databeskyttelsesansvarlig. Ta kontakt med selskapets kontaktperson for personopplysninger.